O firmie

Zespół Innowacyjny PROMIS został założony w 1988 r. przez grupę naukowców z instytutów badawczych celem wprowadzenia w życie pomysłów dotyczących odsiarczania

DZIAŁALNOŚĆ

Z.I. PROMIS w oparciu o własne, opatentowane rozwiązania i patenty, uruchomił dotychczas kilkadziesiąt instalacji przemysłowych głównie dla oczyszczalni ścieków, wydobycia ropy i gazu,wytwórni asfaltu, jak również przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego.

Klientami firmy są zarówno największe koncerny międzynarodowe jak British Petroleum, czy Smithkline&Beecham jak i małe firmy krajowe, państwowe i prywatne.

Zakres działania firmy:


  • Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne w dziedzinie oczyszczania gazów i cieczy według własnych technologii,
  • Wytwarzanie urządzeń odsiarczania gazów i powietrza,
  • Wytwarzanie urządzeń odwaniających gazy i powietrze,
  • Wytwarzanie koncentratu katalitycznego do odsiarczania.
  • Wytwarzanie elementów aparatury,
  • Analizy chemiczne na zawartość związków siarki w gazie.

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA I ODPYLANIA BIOGAZU

Wiodąca technologia oczyszczania biogazu kierowanego do silników i palników. Unikalna ze względu na niski spadek ciśnienia i skuteczność oczyszczania (również z siloksanów). Bezodpadowa.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.