Oferta

  • Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne w dziedzinie oczyszczania gazów i cieczy według własnych technologii,
  • Wytwarzanie urządzeń do odsiarczania gazów i powietrza,
  • Wytwarzanie urządzeń do odwaniania gazów i powietrza,
  • Wytwarzanie koncentratu katalitycznego do odsiarczania,
  • Wytwarzanie elementów aparatury,
  • Analizy chemiczne na zawartość siarkowodoru w gazie,
  • Doradztwo techniczne z zakresu odsiarczania gazów i powietrza oraz technologii paliw gazowych i ropy.

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA I ODPYLANIA BIOGAZU

Wiodąca technologia oczyszczania biogazu kierowanego do silników i palników. Unikalna ze względu na niski spadek ciśnienia i skuteczność oczyszczania (również z siloksanów). Bezodpadowa.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.