AGROSIARKA

  • Cenny surowiec do wtórnego wykorzystania do wyrobu środków ochrony roślin, kosmetyków, podwyższenia jakości dacholeum, asfaltu itp.,
  • Nie wytwarza ścieków,
  • Nietoksyczna,
  • Niereaktywna,
  • Bezwonna,
  • Produkt uboczny w procesie odsiarczania metodą BIOSULFEX®.
  • Produktem ubocznym jest nietoksyczna pulpa siarkowa

PULPA SIARKOWA - CENNY PRODUKT UBOCZNY Z ODSIARCZANIA

Odsiarczanie w technologi BIOSULFEX ® i BIOSULFEX AIR® polega na konwersji siarkowodoru do siarki elementarnej. Jednym produktem ubocznym tego procesu jest niereaktywna i nie toksyczna pulpa siarkowa składająca się z siarki elementarnej i wody, która może posłużyć do produkcji nawozu.

Siarka elementarna to najmniejsza ilość odpadu, jaka może wystąpić w procesie neutralizacji siarkowodoru, gdyż każdy inny produkt lub produkty tej reakcji to związek lub mieszanina związków zawierających siarkę i tlen. W metodach suchych dochodzi jeszcze zużyty sorbent służący do wyłapywania siarki, którego masa przewyższa masę usuniętej siarki.

W naszej technologii zachodzi proces selektywny, co oznacza, że w trakcie oczyszczania biogazu lub powietrza z siarkowodoru otrzymuje się tylko siarkę elementarną, a nie jej tlenowe związki powstające w mniejszej czy większej ilości przy zastosowaniu innych metod odsiarczania.

Siarka elementarna powstająca w procesie odsiarczania flotuje z roztworu i zbiera się na jego powierzchni w wannie odsiarczalnika, skąd jest odbierana ręcznie lub za pomocą mechanicznego zgarniaka i kierowana do ruchomego zbiornika na siarkę wyposażonego w zawór spustowy i wymienny worek (big-bag). W big-bagu pulpa zraszana jest wodą. Gromadzący się w dole zbiornika roztwór zawracany jest do obiegu, a pulpa siarkowa, przemyta i częściowo odwodniona, zamknięta w big-bagach, może być składowana przed wysyłaniem do finalnego zagospodarowania.

Pulpa siarkowa - przyjazny "odpad"


  • Najmniejsza ilość odpadu w porównaniu do innych metod odsiarczania.
  • Siarka elementarna uzyskana w procesie oczyszczenia może być użyta jako surowiec.
  • Pulpa siarkowa jest nietoksyczna, niereaktywna i bezwonna.

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

oczyszczanie biogazu

Odsiarczanie biogazu wiodącą bezodpadową technologią BIOSULFEX® pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie i następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. Technologia BIOSULFEX® jest wyjątkowa ze względu na efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000ppm) do bardzo małych ilości rzędu kilku ppm. Odsiarczanie biogazu to nie jedyna zaleta procesu BIOSULFEX®. Dodatkowo nasza technologia usuwa wilgotność, pyły i siloksany, co sprawia, że oczyszczanie biogazu jest kompleksowe.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.