Oferta

Oferta ZIPROMIS

Zakres działania firmy:

 • Produkcja urządzeń do odsiarczania i/lub odwaniania biogazu oraz innych gazów i powietrza,
 • Produkcja dodatkowych modułów do usuwania wilgotności oraz pyłów i siloksanów z gazów,
 • Produkcja koncentratu katalitycznego BIOCAT® do odsiarczania,
 • Serwis urządzeń do odsiarczania biogazu,
 • Analizy chemiczne gazów, w tym na zawartość siarkowodoru,
 • Doradztwo techniczne w zakresie odsiarczania gazów i powietrza oraz technologii paliw gazowych i ropy.

Oferowane technologie:

 • Oczyszczanie biogazu metodą BIOSULFEX®

  Technologia BIOSULFEX® dla oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, biogazowni rolniczych i innych przedsiębiorstw produkujących biogaz pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie, a następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. To skuteczny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000 ppm) do bardzo małych ilości (nawet kilku ppm). Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w moduły, które usuwają wilgotność oraz pyły i siloksany, co korzystnie wpływa na pracę zespołów kogeneracyjnych za stacją odsiarczania.

 • Oczyszczanie powietrza metodą BIOSULFEX® AIR

  Technologia umożliwia bezpieczną neutralizację siarkowodoru i/lub odorów z powietrza upustowego na przykład z przepompowni ścieków. Zapobiega przy tym uwalnianiu się szkodliwych dla środowiska tlenków siarki do atmosfery.

 • Odsiarczanie ropy i gazu ziemnego metodą MULTICAT®

  Technologia stosowana do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Rozwiązanie dostosowane do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

 • Odsiarczanie gazu ziemnego i rafineryjnego PROTHERM®

  Technologia stosowana do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.