Metody odsiarczania

Porównanie dostępnych na rynku różnych metod odsiarczania biogazu

1. Metody suche (złoże stałe)

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
I. Metoda odsiarczania biogazu ze złożem stałym Odsiarczanie biogazu przy użyciu złoża stałego z masą czyszczącą na bazie rudy darniowej - w wersji bez regeneracji. W wersji z regeneracją konieczność budowy instalacji regeneracji (lub zlecanie takiej usługi). Odpady stałe (trudne do załadunku i transportu).

Duża ilość: do stu razy większa niż H2S w gazie.

Związki rozpuszczalne w wodzie (potencjalne zanieczyszczenie wód).

Niebezpieczne, często grożą samozapłonem.

2.1. Metody mokre alkaliczne (odsiarczanie biogazu chemiczne)

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
IIa. Metody mokre alkaliczne ODSIARCZANIE BIOGAZU CHEMICZNE Absorpcja siarkowodoru w roztworze alkalicznym. Roztwór nie jest regenerowany. Ciekły roztwór zawierający zaabsorbowany siarkowodór H2S.

Ilość kilka razy większa niż zawartość H2S w gazie, ale mniejsza niż przy metodzie nr 1 (odsiarczanie biogazu na złożu stałym).

Odpad rozpuszczalny w wodzie – potencjalne zatrucie wód gruntowych.

2.2. Metody mokre biologiczne (odsiarczanie biogazu biologiczne)

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
IIb. Metody mokre biologiczne ODSIARCZANIE BIOGAZU BIOLOGICZNE Absorpcja siarkowodoru w roztworze alkalicznym. Roztwór alkaliczny jest poddawany regeneracji biologicznej. Metoda czuła na zmiany stężenia H2S. Ciekły roztwór zawierający związki siarki, siarkę oraz częściowo zaabsorbowany siarkowodór H2S. Odsiarczanie biogazu tą metodą niesie postęp w stosunku do metod nr 1 i nr 2.1, jednak nie zawsze gwarantuje oczekiwaną sprawność procesu, szczególnie, gdy oczyszczanie biogazu przebiega w zmiennych parametrach technologicznych.

3. Metoda BIOSULFEX® (innowacyjne odsiarczanie biogazu)

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
 III. Metoda Biosuflex® INNOWACYJNE ODSIARCZANIE BIOGAZU Odsiarczanie biogazu z zastosowaniem przyjaznej środowisku metody katalitycznej, która konwertuje całość siarkowodoru do siarki elementarnej. Metoda odporna na zmiany stężenia H2S, dedykowana dla dużych i małych zasiarczeń. Istnieje możliwość uzupełnienia o moduł heterogenicznego usuwania wilgoci oraz pyłów i siloksanów, co czyni oczyszczanie biogazu kompleksowym. Pulpa siarkowa -
ilość pulpy jest równa ilości H2S w gazie (najmniejsza z możliwych).
Niereaktywna pulpa siarkowa o konsystencji pasty, (przy znacznych ilościach potencjalnie cenny surowiec chemiczny lub rolniczy). Niereaktywna, niepalna.