Praca

Motto "Zostawiamy po sobie czyste powietrze" towarzyszy nam od ponad 30 lat.

Jeśli oczyszczanie biogazu, odsiarczanie gazów, i deodoryzacja powietrza są dziedzinami, które chcesz rozwijać należąc do grupy pasjonatów, podziel się z nami swoimi zainteresowaniami i prześlij CV.Cenimy sobie różnorodność i wielokierunkowy rozwój członków naszego Zespołu.


Zespół Innowacyjny PROMIS - Ponad 30 lat w trosce o czyste powietrze/ For over 30 years in the care of clean air

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

oczyszczanie biogazu

Odsiarczanie biogazu wiodącą bezodpadową technologią BIOSULFEX® pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie i następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. Technologia BIOSULFEX® jest wyjątkowa ze względu na efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000ppm) do bardzo małych ilości rzędu kilku ppm. Odsiarczanie biogazu to nie jedyna zaleta procesu BIOSULFEX®. Dodatkowo nasza technologia usuwa wilgotność, pyły i siloksany, co sprawia, że oczyszczanie biogazu jest kompleksowe.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.