Biogaz

Oczyszczanie biogazu metodą BIOSULFEX®

Biogaz jest wytwarzany na drodze fermentacji metanowej biomasy. Jest to gaz palny. Czynnikiem aktywnym procesu fermentacji są mikroorganizmy anaerobowe (beztlenowe), których metabolizm polega na rozkładaniu materii organicznej do substancji prostych.

W skład biogazu zazwyczaj wchodzą:

Metan CH4 45 – 85 %
Dwutlenek węgla CO2 10 – 55 %
Azot N2 0 – 10 %
Tlen O2 0 – 5 %

Biogaz jest uzyskiwany w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach odpadów, w rolnictwie i jako produkt uboczny w wielu procesach przetwarzania biomasy. Jest doskonałym paliwem do produkcji taniej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne lub w celu sprzedaży do sieci. Jednak przed wykorzystaniem biogaz należy oczyścić z siarkowodoru, pyłów i siloksanów oraz wysuszyć.

Poniżej znajduje się wykres wartości opałowej biogazu obliczonej w oparciu o normę ZN-G-4002.

wartość opalowa biogazu

Zanieczyszczenia biogazu:

  • Siarkowodór (H2S) - najczęściej występujące zanieczyszczenie biogazu. Bardzo korozyjnie oddziałuje na urządzenia zasilane biogazem (silniki, kotły, turbiny). Siarkowodór negatywnie oddziałuje na dalsze procesy uzdatniania i wzbogacania biogazu. Dlatego istotnym warunkiem technologicznym jest możliwie głębokie usunięcie H2S na wczesnym etapie technologii uzdatniania biogazu. Technologia BIOSULFEX® pozwala na głębokie odsiarczanie biogazu, co ma istotny wpływ na dalsze oczyszczanie biogazu.
  • Siloksany – czyli organiczne związki krzemu. Są lotnymi składnikami biogazu, które bardzo niekorzystnie wpływają na proces jego spalania, szczególnie w przypadku gazowych silników tłokowych. Powstająca podczas spalania biogazu z siloksanami krzemionka (SiO2, czyli popularnie piasek) tworzy osady o działaniu erozyjnym, ścierającym powierzchnie ślizgowe silników, doprowadzając do gwałtownego pogorszenia parametrów smarnych oleju silnikowego, a co za tym idzie, niszczenia silnika. Celem skutecznego usunięcia siloksanów, należy zapewnić, aby wcześniejsze odsiarczanie biogazu było realizowane z możliwie wysoką skutecznością.
  • Woda - powstający w procesach biologicznych biogaz charakteryzuje się blisko 100% wilgotnością. Skutkiem wysokiej wilgotności jest pojawianie się mgły wodnej i skroplin w strumieniu biogazu przy każdym obniżeniu temperatury. Odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX® nie jest wrażliwe na wysoką zawartość wilgoci, a dodatkowy moduł heterogenicznego osuszania sprawia, że oczyszczanie biogazu Zespołu Innowacyjnego PROMIS jest kompleksowo realizowane w jednym urządzeniu.
  • Pyły - drobne cząstki stałe zawieszone w strumieniu biogazu. W zależności od składu chemicznego i parametrów fizycznych mogą mieć negatywny wpływ na armaturę i odbiorniki biogazu.

Oczyszczanie biogazu z powyższych zanieczyszczeń jest kluczowe do zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji silników i turbin gazowych oraz kotłów. Obecność siarkowodoru w procesach spalania prowadzi do powstawania silnie kwaśnego środowiska, co sprzyja erozji stopów metalicznych i rozkładowi olejów smarnych. Krystaliczna krzemionka, która powstaje podczas spalania siloksanów, działa jak materiał ścierny na powierzchnie suwne w silnikach. Krzemionka może też oblepiać łopatki turbin lub powierzchnię kotłów, co jest przyczyną wielu awarii. Natomiast nadmierna wilgoć w biogazie wzmaga powyższe procesy ułatwiając chemiczną erozję urządzeń i armatury. Dlatego oczyszczanie biogazu jest tak istotne dla zapewnienia najmniej awaryjnej pracy urządzeń.