O technologii

Cechy urządzenia BIOSULFEX®

  • Sprawność odsiarczania powyżej 99%,
  • Nie wytwarza ścieków,
  • Nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery,
  • Bardzo niskie koszty eksploatacyjne rzędu 1 grosz za 1m3 gazu,
  • Urządzenie projektowane i wykonane pod indywidualne wymogi klienta,
  • Bezpłatna analiza roztworu do odsiarczania przy każdej dostawie katalizatora BIOCAT®.
  • Produktem ubocznym jest nietoksyczna pulpa siarkowa

Technologia BIOSULFEX® jest przeznaczona do oczyszczania biogazu, usuwa H2S - toksyczny i korozyjny dla urządzeń i rurociągów. Skuteczność usuwania H2S nawet do 99,99%. Urządzenie BIOSULFEX® umożliwia również redukcję pyłów i siloksanów.

Więcej informacji w zakładce Biosulfex

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

oczyszczanie biogazu

Odsiarczanie biogazu wiodącą bezodpadową technologią BIOSULFEX® pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie i następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. Technologia BIOSULFEX® jest wyjątkowa ze względu na efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000ppm) do bardzo małych ilości rzędu kilku ppm. Odsiarczanie biogazu to nie jedyna zaleta procesu BIOSULFEX®. Dodatkowo nasza technologia usuwa wilgotność, pyły i siloksany, co sprawia, że oczyszczanie biogazu jest kompleksowe.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.